Лекція №9 Ідеологічної школи Об’єднання СИНДИКАТ — Нація та націоналізм (Відео)

Марш латиських націоналістів

До вашої уваги пропонується лекція №9 Ідеологічної школи Об’єднання СИНДИКАТ, що відбулася напередодні Нового 2016 року та була присвячена проблематиці історії націй та національної ідентичності, розвитку націоналістичних рухів у різних країнах та регіонах світу, їх спільним та відмінним рисам, а також — місці у цих процесах українського націоналізму. Лекцію проводив …

Читати далі…

Лекція № 6 Ідеологічної школи Об’єднання СИНДИКАТ (Відео)

Сирія

Пропонуємо вашій увазі відеозапис лекції № 6 Ідеологічної школи Об’єднання СИНДИКАТ на тему «Сирійський конфлікт: передісторія, сучасний стан, можливе майбутнє», прочитану 24 жовтня на черговому занятті Ідеологічної школи. Щоб стати слухачем ідеологічної школи, телефонуйте: (063) 417 43 30, або пишіть: info@syndykat.info.

Лекція №5 Ідеологічної школи Об’єднання СИНДИКАТ (Відео)

3 жовтня відбулося чергове лекційне заняття Ідеологічної школи Об’єднання СИНДИКАТ, на якому ідеологічний референт СИНДИКАТу Леонід Кияниця виступив із лекцією, присвяченою проблемам походження та розвитку політичної партії як організаційної форми, її визначальним рисам та недолікам. Головним висновком лекції є те, що участь у партійній та електоральній діяльності з боку соціальних …

Читати далі…

Лекція №4 Ідеологічної школи Об’єднання СИНДИКАТ (Відео)

Людина Заходу

12 вересня ідеологічний референт Об’єднання СИНДИКАТ Леонід Кияниця в рамках Ідеологічної школи нашого Об’єднання виступив із лекцією на тему «Європейські цінності та західна цивілізація — наш погляд»,  в якій розкрив сутність та шлях формування європейської цивілізації, а також хибність сучасного розуміння поняття «цінностей західного світу». Зі змістом лекції ви можете …

Читати далі…

Про кредитування та народні банки (Ідеологічна школа Об’єднання СИНДИКАТ)

Кредитна система

Сучасна економічна система характеризується непомірним роздуттям та поширенням системи приватного кредитування, яке давно вже втратило свою первісну економічну функцію – надання додаткових коштів підприємствам, що потребують їх для подальшого розширення виробництва, – та перетворилася на акумулятор паразитичного споживчого кредиту. Останній є не більше й не менше як формою прив’язування широких …

Читати далі…

Ідеологічна школа, лекція №2: Держава та суспільство

Держава

Пропонуємо вашій увазі відеозапис та текстовий виклад другої лекції Ідеологічної школи Об’єднання СИНДИКАТ, що відбулася 10 липня та стосувалася проблематики взаємовідносин між державою та суспільством і можливих шляхів їх оптимізації. Встановлення сутності співвідношення між державою та суспільством потребує передусім чіткого та недвозначного визначення відповідних понять. У світовій політичній науці існує …

Читати далі…

Ідеологічна школа, лекція №1: Поняття «сутність людини» та його вплив на політику

Титульний листок першого видання "Левіафана"

Пропонуємо увазі читачів нашого сайту текст лекції ідеологічного референта Об’єднання СИНДИКАТ Леоніда Кияниці. Ця лекція була проведена 26 червня в рамках занять Ідеологічної школи СИНДИКАТУ. Відеозапис лекції буде надано найближчим часом. 1. Поняття «сутність людини» та складнощі його визначення Будь-яка спроба сформулювати послідовну та самобутню теорію політики та політичної дії …

Читати далі…

(ВІДБУЛОСЯ) СИНДИКАТ започатковує Ідеологічну школу

У п’ятницю, 26 червня, о 19:00 відбудеться перша лекція ідеологічного референта Об’єднання СИНДИКАТ Леоніда Кияниці в рамках Ідеологічної школи Об’єднання СИНДИКАТ. Метою проведення лекцій та занять у рамках Ідеологічної школи є підвищення рівня теоретичної та політичної освіти членів та симпатиків Об’єднання СИНДИКАТ, надання їм уявлення про складну політичну реальність сучасного …

Читати далі…

Про демократію та авторитаризм

У сучасному суспільстві поняттю «авторитаризм» зазвичай випадає роль втілення усього негативу, що тільки може мати місце в сфері соціальних відносин. Авторитарними називають як політичні режими, що не слідують демократичним настановам, так і ті форми соціального управління, що відзначаються одноосібним та свавільним керівництвом з боку начальства. На противагу авторитаризму,  його противники …

Читати далі…

Виробничі синдикати як форма соціальної діяльності: минуле, сучасність, майбутнє: Відео

Виробничі cиндикати - Лекція

Пропонуємо вашій увазі відеозапис третьої лекції політичного референта Об’єднання СИНДИКАТ Леоніда Кияниці, присвяченої проблематиці виробничих синдикатів, революційного синдикалізму як історичного явища, причин його невдачі, та відображення ідей синдикалізму в політичній теорії українського революційно-націоналістичного руху ХХ століття. У майбутньому заплановано публікацію більш ґрунтовної  статті Леоніда Кияниці, що буде стосуватися окресленого вище …

Читати далі…